Vol 3, No 2 (2020)

Agustus

DOI: http://dx.doi.org/10.33087/daurling.v3i2

Table of Contents

Articles

Harisagustinawati Harisagustinawati, Aswandi Aswandi, Sunarti Sunarti
PDF
38-41
Monik Kasman, Anggrika Riyanti, Novia Rezki Apriani
PDF
42-46
G M Saragih, Hadrah Hadrah, Rahmad Fatulloh
PDF
47-50
Monik Kasman, Hadrah Hadrah, Robby Ikhsan
PDF
51-57
G M Saragih, Marhadi Marhadi, Yulia Defriati
PDF
58-61
Shally Yanova, Kory Asi Mariana Siagian, Rizki Gusanti
PDF
62-65